ΑΝΤΡΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

TΗΛ. 

E-mail: 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

TΗΛ. 

E-mail: 

Πρόεδρος:  Ανδρέας Θεοφυλάκτου

Αντιπρόεδρος:  Κώστας ΤΤάλλης

Γραμματέας: Ρένα Αρίστου

Ταμίας:  Βασίλης Χάσκας

Έφορος Υλικού:  Μαρία Δικωμίτη

Μέλος:  Μαρίνος Παναγή

Μέλος:  Λευτέρης Κόκκινος