Πρόεδρος: Νίκος Νικολάου

Γραμματέας: Γιάννης Ιωάννου 

Μέλη: Κωνσταντίνα Παύλου, Τάσος Αρχοντίδης, Νέαρχος Παναγιώτου, Στάλω Νικολάου

 

Εκπρόσωπος Τύπου : Γιάννης Ιωάννου

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  : Γιάννης Ιωάννου