ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΌ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το καταστατικό που ισχύει μέχρι την αναθεώρηση.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ