09/10/2017 22:45:00

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας ζητεί προσφορές για χειροκίνητη τέντα για τις κερκίδες που βρίσκονται στην οροφή των εγκαταστάσεων του Ομοσπονδιακού γηπέδου που βρίσκονται στο Μακάριο Αθλητικό Κέντρο...


18/09/2017 20:11:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (ΚΟΤΟΞ) σε Συνεδρίαση του ημερομηνίας 14/09/2017 έχει αποφασίσει όπως ζητήσει προσφορά για την προμήθεια των πιο κάτω: ΕΙΔΟΣ ΠΟ...

18/09/2017 20:02:00

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας ζητεί προσφορές για οικοδομικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του Ομοσπονδιακού γηπέδου που βρίσκονται στο Μακάριο Αθλητικό Κέντρο στην Έγκωμη Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενο...