24/04/2017 21:14:00

Στην περίπτωση που θέλετε να δείτε τι μπορεί να κάνετε λάθος κατά την εκτέλεση μιας βολής και δεν πετυχαίνετε στόχο χρησιμοποιήστε το πιο κάτω σχεδιαγ...